هنوز همیشگی محمدجواد ظریف اخبار سیاست خارجی

هنوز: همیشگی محمدجواد ظریف اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار بین الملل پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد

پارلمان اقلیم کردستان عراق تمام تصمیمات گرفته شده است و مصوب پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد

پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد

عبارات مهم : قانون

پارلمان اقلیم کردستان عراق تمام تصمیمات گرفته شده است و مصوب پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

به گزارش ایرنا، پارلمان اقلیم کردستان عراق روز شنبه در حالی که از سوی شماری از احزاب کرد عراقی بایکوت شده است بود، تصمیمات اتخاذ شده است را علی رغم ماده 121 قاتون اساسی عراق و قانون شماره 11 پارلمان اقلیم کردستان عراق در سال 1992 میلادی دانسته و تاکید کرد این تصمیمات توانایی اجرایی در اقلیم کردستان عراق را ندارد.

پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد

این پارلمان همچنین با اشاره به اینکه مسدود کردن معابر مرزی در حیطه اختیارات دولت مرکزی نیست از کشورهای همسایه خواست به حق تعیین آینده مردم اقلیم کردستان عراق و اختیارات دولت اقلیم احترام بگذارند.

بیانیه پارلمان اقلیم کردستان عراق با استناد به اینکه تصمیمات هیات دولت عراق در خصوص اتخاذ کارها تنبیهی علیه اقلیم کردستان عراق علی رغم ماده 8 قانون اساسی عراق ( عراق به قوانین بین المللی متعهد است) است این تصمیمات را رد کرد.

پارلمان اقلیم کردستان عراق تمام تصمیمات گرفته شده است و مصوب پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

براساس این بیانیه تصمیم به برگزاری همه پرسی اقلیم کردستان عراق مستند به قانون اساسی عراق و میثاق شرکت ملل و پیمان نامه های بین المللی در سال 1966 که عراق آن را در سال 1970 با ماده قانونی 193 قبول کرده است برگزار شده است است و از این رو پارلمان عراق این صلاحیت را جهت اینکه حق تعیین آینده را جرم تلقی کند، ندارد.

پارلمان اقلیم کردستان عراق در ادامه تصمیمات خویش قوه مجریه در اقلیم کردستان عراق را موظف به عملیاتی کردن نتیجه های همه پرسی اقلیم کردستان عراق کرد.

این پارلمان همچنین تاکید کرده است که اقلیم کردستان عراق عاملی جهت ترساندن امنیت کشورهای همسایه و منطقه نخواهد بود.

پارلمان اقلیم کردستان تصمیمات پارلمان عراق را رد کرد

پارلمان اقلیم کردستان عراق روز شنبه به رغم بایکوت احزاب جنبش عوض کردن و جماعت اسلامی کردستان عراق جهت بررسی تصمیمات اتخاذ شده است در پارلمان عراق علیه اقلیم کردستان عراق تشکیل جلسه داد.

پارلمان اقلیم کردستان عراق تمام تصمیمات گرفته شده است و مصوب پارلمان عراق و دولت مرکزی این کشور را رد کرد.

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | کردستان | قانون اساسی | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs