هنوز همیشگی محمدجواد ظریف اخبار سیاست خارجی

هنوز: همیشگی محمدجواد ظریف اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث شگردی که یک دزد از داخل زندان یادگرفته بود

چندی قبل مرد جوانی در تماس با پلیس از دزدی عابر بانک و دخل مغازه سوپر مارکتش خبر داد. 

شگردی که یک دزد از داخل زندان یادگرفته بود

عبارات مهم : بنزین

چندی قبل مرد جوانی در تماس با پلیس از دزدی عابر بانک و دخل مغازه سوپر مارکتش خبر داد.

کشور عزیزمان ایران نوشت: با شکایت مرد جوان تحقیقات شروع شد و درحالی که بررسی ها جهت دستگیری سارقان ادامه داشت مأموران با شکایت های مشابه دیگری مواجه شدند. در تمامی دزدی ها مرد جوان به بهانه خرید شارژ گوشی وارد سوپرمارکت می شد و لحظاتی بعد همدستش به بهانه خرید به مغازه رفته و هنگامی که فروشنده سرگرم جمع آوری سفارش خریدار بود، سارق اولی دخل و کارت بانکی او را دزدی می کرد. سارق جوان قبل از آنکه فروشنده وقت کند تا کارتش را بسوزاند از آن برداشت می کرد.

با ردیابی کارت عابر بانک ها مشخص شد که دو مرد جوان با مراجعه به پمپ بنزین ها و پرداخت مبلغی پول به کارمندان پمپ بنزین، از طریق دستگاه پرداخت پول بنزین کارت های سرقتی را نقد کرده اند.

شگردی که یک دزد از داخل زندان یادگرفته بود

با به دست آمدن سرنخ از سارقان، شگرد آنها به کلیه متصدی های پمپ بنزین اعلام شد و چند روز قبل مرد جوانی در تماس با پلیس اعلام کرد که دو مرد ناشناس قصد دریافت پول به این شیوه را دارند ولی متصدیان پمپ بنزین با آنها درگیر شده است اند. بدهید ترتیب بلافاصله مأموران راهی محل شده است و دو مرد جوان را دستگیر کردند.

اعتراف به دزدی عجیب

چندی قبل مرد جوانی در تماس با پلیس از دزدی عابر بانک و دخل مغازه سوپر مارکتش خبر داد. 

دو متهم جوان جهت تحقیقات به شعبه 8 بازپرسی دادسرای خاص دزدی انتقال یافته شدند و زمانی که در برابر بازپرس رسولی قرار گرفتند به دزدی های سریالی ارزش اعتراف کردند.

افشین، 30 ساله، یک سابقه کیفری دارد آن هـــــــــــــــــم به خاطر دعوای خانوادگی. همین دعوای خانوادگی هم بود که باعث شد او به فکر دزدی های سریالی از سوپرمارکت ها بیفتد.

چه شد که تصمیم به دزدی از سوپرمارکت ها گرفتی؟

داستانش طولانی هست. چند وقت قبل به خاطر اختلاف با خانواده ام از من شکایت کردند و به زندان افتادم. 15 روز حبس بودم و بعد از آن هم خانواده ام رضایت دادند و آزاد شدم.

شگردی که یک دزد از داخل زندان یادگرفته بود

این ماجرا چه ربطی به دزدی دارد؟

داخل زندان یک هم سلولی داشتم. او که حال و روز بد مرا می دید به من پیشنهاد داد که بعد از آزادی باهم کار کنیم. می گفت اگر پولدار باشم و دستم به دهانم برسد اختلاف ها با خانواده ام از بین می رود.

چندی قبل مرد جوانی در تماس با پلیس از دزدی عابر بانک و دخل مغازه سوپر مارکتش خبر داد. 

او به چه جرمی بازداشت شده است بود؟

شهاب، گوشی قاپ بود. یک سال حبس داشت ولی 4 ماهه از زندان آزاد شد. شگردی که او به من پیشنهاد کرد به نظر راه خوبی جهت یک شبه پولدار شدن بود.

چه شگردی؟

شگردی که یک دزد از داخل زندان یادگرفته بود

من به عنوان خریدار شارژ گوشی به داخل سوپرمارکت ها می رفتم. به دروغ به آنها می گفتم که کارت عابر بانک ندارم و از آنها می خواستم با کارتشان برایم شارژ خریداری کنند. زمانی که فروشنده کارتش را می کشید و رمزش را وارد می کرد؛ من رمز کارت را حفظ می کردم. با حفظ رمز کارت، کار من تمام می شد و همدستم مرحله دوم عملیات دزدی را اجرا می کرد. او داخل مغازه می شد و سفارش های زیادی می داد.

مغازه دار که مشغول جمع آوری سفارش ها می شد، همدستم در فرصتی مناسب دخل مغازه را که کارت عابر بانک فروشنده هم داخل آن بود دزدی می کرد. بعد به دستگاه های خودپرداز می رفتیم و پول می گرفتیم یا اینکه به پمپ بنزین ها می رفتیم و با پرداخت مبلغی پول به متصدیان پمپ بنزین هر مبلغی که می خواستیم را کارت می کشیدیم و رسید را به آنها می دادیم و پول می گرفتیم.

واژه های کلیدی: بنزین | زندان | فروشنده | پمپ بنزین | پمپ بنزین | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs