هنوز همیشگی محمدجواد ظریف اخبار سیاست خارجی

هنوز: همیشگی محمدجواد ظریف اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی شروع فعالیت انتخاباتی جمنا به زودی ، ورود اصولگرایان به انتخابات 1400 با چندینه کاندیدا

هر بخشی از اصولگرایان ضابطه خاص خود را دارد. ولی ممکن است که همه به یک توافقی برسند که از هر بخش یک فرد مورد نظر جهت انتخابات ریاست جمهور 1400 بیاید.

شروع فعالیت انتخاباتی جمنا به زودی ، ورود اصولگرایان به انتخابات 1400 با چندینه کاندیدا

ورود اصولگرایان به انتخابات 1400 با چندینه کاندیدا/ شروع فعالیت انتخاباتی جمنا به زودی

عبارات مهم : معرفی

هر بخشی از اصولگرایان ضابطه خاص خود را دارد. ولی ممکن است که همه به یک توافقی برسند که از هر بخش یک فرد مورد نظر جهت انتخابات ریاست جمهور 1400 بیاید.

محمد علی پورمختار گفت: ممکن است که اشخاص جدیدتری مورد نیاز باشد که از سوی اصولگرایان جهت انتخابات 1400 بیایند که اثرگذارتر باشند و اگر صورت جدیدی جهت انتخابات ریاست جمهوری 1400 از سوی اصولگرایان معرفی شود بهتر است.

به گزارش اعتمادآنلاین، بیش از سه سال تا انتخابات ریاست جمهوری 1400 باقی هست، ولی بعضی از اشخاص سیاسی اصولگرا به نوعی فعالیت های انتخاباتی خود را شروع کرده اند. عزت الله ضرغامی، علی لاریجانی، ابراهیم رییسی، پرویز فتاح و قاضی زاده هاشمی، از جمله سیاست مداران اصولگرایی هستند که از آنها به عنوان کاندیدای احتمالی اردوگاه راست ها یاد می شود.

شروع فعالیت انتخاباتی جمنا به زودی ، ورود اصولگرایان به انتخابات 1400 با چندینه کاندیدا

محمدعلی پورمختار نماینده کبودرآهنگ و عضو فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی هم اعتقاد است همه این افراد توانایی کاندیدا شدن را دارند. او در گفت و گو با خبرنگار اعتمادآنلاین، با بیان اینکه اصولگرایان ضوابط و معیارهایی را دارند گرچه این ضوابط و معیار ها هم متفاوت هست، گفت: هر بخشی از اصولگرایان ضابطه خاص خود را دارد. ولی ممکن است که همه به یک توافقی برسند که از هر بخش یک فرد مورد نظر جهت انتخابات ریاست جمهور 1400 بیاید. ولی طبیعتا کسی اقبال بیشتری خواهد داشت که مورد اتفاق همه بخش های اصولگرایی باشد.

به گفته پورمختار بعید است اصولگرایان در انتخابات 1400 به یک کاندیدا برسند.

هر بخشی از اصولگرایان ضابطه خاص خود را دارد. ولی ممکن است که همه به یک توافقی برسند که از هر بخش یک فرد مورد نظر جهت انتخابات ریاست جمهور 1400 بیاید.

او گفت: بعید می دانم که اصولگرایان در انتخابات آتی ریاست جمهوری به یک نفر بسنده کنند و ممکن است که چند نفر معرفی شوند. احتمال دارد مانند انتخابات اخیر که چند نفر را معرفی کردند در انتخابات 1400 نیز همین اقدام را انجام دهند. البته درست هم همین است که محدود به یک نفر نشوند.

او ادامه داد: ممکن است که اشخاص جدیدتری مورد نیاز باشد که جهت انتخابات 1400 بیایند که اثرگذارتر باشند و به نظر می رسد اگر صورت جدیدی جهت انتخابات ریاست جمهوری 1400 از سوی اصولگرایان معرفی شود بهتر است.

این نماینده اصولگرای مجلس راجع به شروع به کار جمنا جهت انتخابات 1400 گفت: فعالیت جمنا شروع خواهد شد و جمنا در این قضیه منسجم تر عمل خواهد کرد و از شکل قبلی بیرون آمده و خواهد آمد.

شروع فعالیت انتخاباتی جمنا به زودی ، ورود اصولگرایان به انتخابات 1400 با چندینه کاندیدا

پورمختار ادامه داد: زمانیکه جمنا بخواهد جهت انتخابات اقدامی انجام دهد تعداد گزینه های بیشتری را مدنظر قرار خواهد داد. منتها ممکن است که در نهایت نتواند همه گزینه ها را معرفی کند و نوبت به گزینش از میان افراد برسد.

واژه های کلیدی: معرفی | فعالیت | انتخابات | اصولگرایان | ریاست جمهوری | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs