هنوز همیشگی محمدجواد ظریف اخبار سیاست خارجی

هنوز: همیشگی محمدجواد ظریف اخبار سیاست خارجی

به گزارش ایسنا درحالی که نگرانی زیادی راجع به ITC جباری و منتظری جهت استقلالی ها وجود داشت، ITC این دوبازیکن صادر شد و آنها می توانند آبی ها را در مصاف با صنعت

ITC جباری و منتظری رسید

ITC جباری و منتظری رسید

عبارات مهم : همراهی

دو بازیکن استقلال می توانند این تیم را در مصاف با صنعت نفت آبادان همراهی کنند.

به گزارش ایسنا درحالی که نگرانی زیادی راجع به ITC جباری و منتظری جهت استقلالی ها وجود داشت، ITC این دوبازیکن صادر شد و آنها می توانند آبی ها را در مصاف با صنعت نفت آبادان همراهی کنند.

ITC جباری و منتظری رسید

واژه های کلیدی: همراهی | آبادان | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs